[weglot_switcher]

Søe-Jensen & CO.

SINCE 1862

warunki DOŻYWOTNIEJ GWARANCJI

Niniejsza gwarancja obejmuje:

  • Wszystkie produkty mosiężne firmy Søe Jensen & Co., które są wykonane z solidnego mosiądzu.
  • Okres gwarancji obowiązuje dla pierwotnego właściciela produktu.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

  • Normalnego zużycia i starzenia.
  • Znęcania się i niewłaściwego użytkowania produktu.
  • Uszkodzeń spowodowanych wypadkiem lub innymi czynnikami zewnętrznymi.
  • Uszkodzeń spowodowanych błędną instalacją lub konserwacją.
  • Uszkodzeń spowodowanych zmianami lub modyfikacjami produktu.

Jeśli produkt jest wadliwy w okresie gwarancji, firma Søe Jensen & Co. naprawi go lub wymieni bezpłatnie.

Aby uzyskać usługę gwarancyjną, należy skontaktować się z firmą Søe Jensen & Co. i przedstawić ważny paragon.

Niniejsza gwarancja obowiązuje we wszystkich krajach, w których firma Søe Jensen & Co. sprzedaje swoje produkty.

Firma Søe Jensen & Co. zastrzega sobie prawo do zmiany lub wycofania niniejszej gwarancji w dowolnym momencie.

Niniejsza gwarancja obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r.

Niniejsza gwarancja podlega prawu duńskiemu.

Uwagi dodatkowe:

  • Niniejsza gwarancja jest dobrym wskaźnikiem, że firma Søe Jensen & Co. jest pewna jakości swoich produktów mosiężnych.
  • Ważne jest, aby przed zakupem produktu mosiężnego firmy Søe Jensen & Co. dokładnie zapoznać się z warunkami gwarancji.
  • Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące gwarancji, skontaktuj się z firmą Søe Jensen & Co.

FORMULARZ DOŻYWOTNIEJ GWARANCJI

What are you looking for?

Search through our assortment below