[weglot_switcher]

Søe-Jensen & CO.

SINCE 1862

Hvad er sandstøbning

Herunder beskriver vi hvordan man fremstiller et Søe-Jensen dørgreb ved hjælp af støbeprocessen der hedder sandstøbning.  Og hvorfor det betyder noget for dig når du skal vælge dit nye dørgreb.

Sandstøbning finder man første gang for mere end 3000 år siden (Shang Dynastiet i Kina), og nogen vil endda sige ældre. Det fantastiske er, at metoden i princippet er den samme der anvendes i dag, og som Søe Jensen har værnet om i mere end 150 år. 
 
Kort sagt er Sandstøbning en produktionsmetode hvor man støber en (eller flere) kopi’er af et bestående produkt. De fleste kender det fra børnenes sandkasser, hvor børn fylder fugtigt sand ned i en plastform, og når sandet er godt presset ned i formen, vender den om og forsigtigt klapper det sammenpressede sand ud i et stykke.  Så står man med en kopi af den figur som formen har. Princippet bag sandstøbning er det samme, men mere om det om lidt.

Hvorfor sandstøber vi vores dørgreb og beslag?

Der findes i dag flere moderne produktionsmetoder, herunder CNC (maskinfremstilling) hvor en maskine automatisk kan fræse produkter ud af halvfabrikata (stangmaterialer). Maskinfremstilling er en særdeles hurtig produktionsmetode, og der findes mange producenter i både Kina og Indien, hvorfor det også er en relativ billig metode.
 
Kan man se forskel på CNC fremstilling og håndarbejde?
 
Ja, der er flere synlige forskelle.  Den første handler om kvaliteten af messing. Den anden handler om selve arbejdsprocessen. Populært sagt, så er der forskel på fastfood og slowfood, det samme gør sig gældende når vi taler sprøjtestøbt messing (og CNC) kontra Sandstøbning. Hemmeligheden ligger i  håndarbejdet og i den legering vi har anvendt i mere end 150 år.
 

Messing er et blandingsprodukt (en legering) og består primært af Kobber og Zink,  Man kan sige at legeringen er den opskrift producenten anvender for at få de ønskede egenskaber. For stangmessing er det primært dikteret af den videre produktionsmetode med CNC maskiner, herunder behov for præcision samt hårdhed, der også har en effekt for spåntagning og volume.

Hos Søe-Jensen anvendes sammen legering (opskrift) som da firmaet startede i 1862.  Det er en legering med et højere niveau af Kobber. I dag anvender Søe jensen genbrugsmaterialer i størst mulige omfang, hvorefter vi retter legeringen til med tilsætning af rødgods, der betyder at vi kan bibeholde de gamle opskrifter for legeringen. Rødgods er lavet af en kobberlegering med tin, bly, zink og støbegods, og anvendes også til at samle rør, der er godkendt til brugsvand.

Denne legering har en effekt på det færdige resultat, herunder at det er mere afvisende overfor snavs og den omgivne luft.  Den synlige forskel bliver imidlertid kun større over tid. 

Messing patinere, hvilket betyder, at overfladen reagere på den omgivende luft (kemisk reaktion, også kaldet oxidering), som betyder at overfladen forandres over tid. Støbegodset bevarer , sin indre glød og har en let gulgrønlig marmorering i modsætning til stang og plademessing, som lukker materialet til med en brunlig overflade.

Som illustration kan du herunder se de to produktionsmetoder op imod hinanden efter de har været udsat for oxydering. Dørgrebet er sandstøbt af messing i høj kvalitet, og hvor langskiltet er maskinfremstillet af industrielt plademessing  

Den første forskel ses allerede lige efter produktionen. Er dørgrebet lavet af stangmateriale fremstår det mere gullig, hvorimod dørgrebet lavet af bedste kvalitet messing fremstår mere rødlig . Endvidere har overfladen her en større dybde, og et udseende der minder lidt om en marmorering. Den synlige forskel bliver imidlertid kun større over tid. 

Messing patinere, hvilket betyder at overfladen reagere på den omgivende luft (kemisk reaktion, også kaldet oxydering), som kort sagt betyder at overfladen forandres over tid.

Som illustration kan du herunder se de to produktionsmetoder op imod hinanden efter de har været udsat for oxydering. Dørgrebet er sandstøbt af messing i høj kvalitet, og hvor langskiltet er maskinfremstillet af stangmessing.  

Materialer til sandstøbning

Lad os indledningsvis kigge på de materialer der indgår i processen..

 • En præcis form af det produkt man skal støbe, som her er det ønskede dørgreb. I dette eksempel er det grebet  Weingarden du finder her til højre.
 • Vådt kvartssand. Det er specielt sand med egenskaber der gør, at man kan presse det tæt sammen omkring en form, og hvor det kan holde på formen (som man kender det fra fugtigt sand i sandkassen). En anden væsentlig egenskab er at sand kan tåle ekstremt høje temperaturer på mange tusinde grader, hvilket er nødvendigt da messing kommer op på over 700 gader celcius. 
 • To rammer (en overramme og en underramme) magen til den du kan se her til højre. Det er de rammer der skal holde på sandet og det emne der skal støbes. 
 • Der skal være et indgangsrør der leder flydende messing ind i formen og der skal et udgangsrør til den overskydende messing  
 • Og endelig skal vi naturligvis bruge råmaterialet, nemlig den flydende messinglegering. 

 

Herover: Weingarden dørgreb
Herunder: Rammen til sandstøbning 

Sådan sandstøber vi

Til at forklare de enkelte trin i produktionsmetoden anvendes nedenstående illustation. Når der sandstøbes bliver der typisk lavet 6 dørgreb i samme form. Her beskriver vi det kun for et enkelt dørgreb.  Når du kigger på nedenstående illustration, skal du forestille dig at vi har skåret et snit ned igennem set forfra, så vi kigger direkte ind til formen (og derfor kan se formen for et Weingarden dørgreb)

 1. Den nederste ramme placeres på en platform og fyldes med presset sand. Rammen uden sand er vist på illustration for sig selv herover.
 2. Nu presses halvdelen af formen ned i sandet  (her illustreret med en form til Weingarden) 
 3. Nu placeres  den øverste ramme ovenpå den første og de to rammer fixeres, så de sidder præcist ovenpå hinanden.  
 4. Nu presses yderligere sand ned i den øverste ramme, både  rundt om og ovenå dørgrebet, indtil begge rammer er 100% fyldt op med sammenpresset sand. Herefter bygger støberen et indgangsrør og udgangsrør ind i sandet så den flydende messing legering kan nå ind til formen, og ud igen som du kan se på de 2 pile. Formen stilles til hvile i 24 timer. 
 5. Herefter åbnes fixeringen og de to rammer skilles ad. Nu skal formen forsigtigt tages ud, således at sandet har en præcis aftegning af dørgrebet, og det skal ske uden at sandet løsner sig. Samtidig sikre støberen, at indgangsrør og udgangsrør har fri adgang til selve formen, igen så den flydende messing kan løbe frit til og fra formen.
 6. Herefter sættes de to rammer sammen igen, og fixeres så de sidder præcis samme sted. Så er formen er klar til brug. 

7.  Nu arbejder støberen med at lave den rigtige legering, hvor blandingen af Kobber, Bronze og Zink sker på basis af vores egen opskrift. Selve blandingen sker i en såkaldt “Dille”, som er en beholder der kan tåle ekstremt høje temperaturer og hvor messing legeringen kan gøres flydende. Denne manuelle process er helt central for det færdige produkt, idet den sikre at støberen også kan fjerne eventuelle affaldsprodukter som kan reducere kvaliteten.  Undervejs lægges der gamle flasker op i dillen der skal medvirke til at holde den rigtige temperatur.

8. Nu hældes legeringen ned igennem indgangsrøret indtil det løber ud af udgangsrøret. Det skal sikre, at hele formen er fyldt 100%, og at der ikke opstår luftlommer i det støbte dørgreb.

9. Herefter stilles formen til afkøling i ca. 5 timer.

10. Efter afkøling er det rå dørgreb klar og bankes forsigtigt ud af formen, hvor det er klar til næste trin i processen. Formen kan ikke genbruges.

Klar til at blive slebet og poleret

Når dørgrebet tages ud af formen er det helt råt, og nu starter det store arbejde med at skabe det endelige produkt. Denne del af processen kan kun udføres af en støber med meget stor erfaring indenfor sandstøbning. Årsagen er dels, at produktet efter endt slibning skal holde sig indenfor små tolerancer, og dels at denne process naturligvis afgør hvordan det færdige produkt kommer til at se ud.

 De enkelte trin er:
 1. Grater fra Indgangsrøret og udgangsrørets afskæres mekanisk
 2. Herefter slibes produktet til færdigt, således at dørgrebet bevare den korrekte form, og indenfor de angivne tolerancer (længde, bredde og diameter). Denne process er illustreret her til højre. 
 3. Så er det tid til at skære huller til “firkant jernet”.  Det er den jernepind der forbinder 2 dørgreb. Og endelig laves der hul og gevind til den skrue der skal holde grebet og jernpind fixeret. Nu er dørgrebet færdig hvad angår form og funktion.
 4. Den sidste process handler om polering. Det er denne process der gør dørgrebet spejlblankt og som sikre at den dybe glød træder tydeligt frem. 

Kvalitetskontrol

Alle færdige dørgreb skal nu igennem en endelig kvalitetskontrol. Hvis et dørgreb ikke overholder kvalitetssikring kasseres det og genanvendes til en ny produktion. 
De enkelte trin i vores kvalitetskontrol er: 
 1. Indeholder dørgrebet fejl og har det den rigtige form.
 2. Passer målene med de opstillede tolerancer (størrelse på dørgreb, størrelse på huller og evt. skruehuller) 
 3. Er glansen som den skal være 
 
 Det færdige resultat er et helt unikt og originalt produkt der altid vil bestå. Og du kan altid genkende et originalt produkt fra Søe-Jensen der har gennemgået en kvalitetskontrol. Du ser det på stemplet.
 
Derfor giver vi også livstidsganranti på alle Søe-Jensen dørgreb. 
 
Vi glæder os til at se dig i  Søe-Jensen..  

What are you looking for?

Search through our assortment below